The Roots of Nationalism

Voor het congres The Roots of Nationalism ontwierp ik de gehele communicatiestijl (zoals onder andere bovenstaande poster). Tijdens dit congres werd door diverse sprekers gesproken over de natievorming in de vroegmoderne tijd.